Jump to Navigation

Mendelovo muzeum MU

www.mendelmuseum.muni.cz
Vstupné do budovy 20 Kč, děti do 15 let zdarma
Poslední vstup ve 23.00
Vstup do expozice a na výstavu je limitován počtem 30 osobMendlovo nám. 1a

STÁLÁ EXPOZICE:
Gregor Johann Mendel − člověk, opat a vědec

DOPROVODNÝ PROGRAM:
18.00–22.00 Fotografická dílna G. Kolčavové / fotografování přírodnin (zahrada před muzeem)
19.00 a 20.00 Prohlídka včelína (počet návštěvníků z kapacitních důvodů omezen)

VIDA! science centrum jako host Mendelova muzea
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Představení plné zábavných pokusů (zahrada před muzeem)
18.00–22.00 Stanoviště s experimenty, které si mezi představeními můžete přímo vyzkoušet (zahrada před muzeem)
18.00–22.00 Dílna pro zvídavé: Möbiova páska a další podivnosti, nad nimiž zůstává selský rozum stát (refektář muzea)Muzeum | by Dr. Radut