Jump to Navigation

Technické muzeum

www.technicalmuseum.cz
Vstupné do budovy muzea 20 Kč. Volný vstup – osoby ZTP a děti do výšky 130 cm. Vstup do areálu zdarma. V zájmu zachování plynulosti vstupu si prosím připravte drobné mincePurkyňova 105

STÁLÁ EXPOZICE:
Historická stereovize, Historická vozidla, Čas nad námi a kolem nás, Parní motory, Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana, Letecké motory, Kabinet elektronové mikroskopie, Nožířství, Kovolitectví, Železářství, Letecká historie a plastikové modelářství, Salon mechanické hudby, Ulička řemesel, Od tamtamu k internetu a Kultura nevidomých

TECHNICKÁ HERNA:
Fyzikální pokusy prezentují studenti Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU pod vedením svých pedagogů

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Celovečerní programve dvoraněmuzea, moderovaný Dr. Zdeňkem Korčiánem, je pozvánkou k připravované výstavě Velká válka 1914–1918: technika v míru, technika ve válce

Expozice ožijí postavami v dobových oděvech a uniformách, Salon mechanické hudby přivítá návštěvníky souborem lidových písní a tanců Májek, v hospodě U Pavlíků zahraje Daniel Kikta

V kadeřnictví opět ondulují kadeřníci studia Střihoruký Edward. Řemeslné ukázky předvedou studenti SPŠ a VOŠ technické, Integrované střední školy polygrafické a Kovolitecká experimentální dílna

18.00 brněnská kapela Biomassa
19.00, 20.30, 22.00 a 23.30 Z ráje do pekla“ / krátké divadelní představení, kterým historik Dr. Korčián a Spolek elegantních dam uvedou návštěvníky do atmosféry počátku minulého století, období předcházejícího I. světové válce. Představení doprovodí a pro příjemnou náladu večera zahraje Jazz Band 1914 Františka Procházky

Před budovou muzea představí Vojensko-historický spolek c. k. Monarchie týlové zabezpečení rakousko-uherské armády – polní pekárnu DivBäckerei Nr. 4 Brünn chráněnou oddílem četnictva Gendarmeriekommando Nr. 4 Brünn

V prostoru parkoviště pod budovou muzea bude k vidění modelové kolejiště se živými parními železničními modely Společnosti moravských parkových drah a výstava obřích modelů lodí, ponorek a letadel zvaná Bitva Midway 

Firma Segway–Brno nabídne možnost vyzkoušet si jízdu na nejmodernějším osobním dopravním prostředku současnosti

Předváděcí jízdy historických autobusů ze sbírek TMB budou zařazeny v grafikonu zvláštních linek MHD DPMB

Bohaté občerstvení pro návštěvníky zajištěno na nádvoří areáluMuzeum | by Dr. Radut